Presence: G. palpalis

Caliginea PA ] Fuscipes M PA ] Pallicera newsteadii PA ] Tachnoides PA ] [ Palpalis PA ] Fuscipes Q PA ] Fuscipes fuscipes PA ]