Presence: G. tachinnoides

Caliginea PA ] Fuscipes M PA ] Pallicera newsteadii PA ] [ Tachnoides PA ] Palpalis PA ] Fuscipes Q PA ] Fuscipes fuscipes PA ]